نوشته‌ها

,

برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

/
برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ برای دادن …
,

چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

/
چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟ چک سفید …
,

صادرکننده چک چه وقت تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد؟

/
صادرکننده چک چه وقت تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد؟ صادرکننده چک چ…
,

اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست؟

/
اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست؟ اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست…
,

این چک ها کیفری نیستند

/
این چک ها کیفری نیستند این چک ها کیفری نیستند _ چه چک‌هایی جنبه کیفر…
,

بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند

/
بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دار…
,

چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟

/
چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟ چگونه و در چه م…

ابطال چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

/
ابطال چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ ابطال چک د…
, ,

ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟

/
ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟ ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است…