نوشته‌ها

,

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

/
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ما…

اطلاعیه شماره دو: شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی

/
اطلاعیه شماره دو: شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات…
, ,

مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت و شیوه مطالعه منابع

/
هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت به قلم امین قاسم‌پور مدیریت مطال…