نوشته‌ها

,

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟

/
تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ _ ت…

نقش موثر افزایش قاضی ناظر در کاهش جمعیت کیفری

/
نقش موثر افزایش قاضی ناظر در کاهش جمعیت کیفری نقش موثر افزا…
,

مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

/
مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟ مجازات معاونت د…
,

مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟

/
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟  مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟ _ مبحث …
,

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

/
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟ مقررات توبه مجرم در قانون…
,

ورود غیر مجاز به منزل چه مجازاتی دارد؟

/
ورود غیر مجاز به منزل چه مجازاتی دارد؟ ورود غیر مجاز به منزل چه مجازاتی دارد؟ …
,

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست؟

/
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست؟ مجازات سرقت مق…
,

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

/
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟ مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟ _ هر …
,

تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟

/
تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ _…
,

استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟

/
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ استفاده از لباس ن…