نوشته‌ها

,

رأی وحدت رویه شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی وحدت رویه شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت…
,

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره…
,

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمو…
,

رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمو…

بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هیأت عمومی اسکودا

/
بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هیأت عمومی اسکودا بیانیه پ…
,

رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت…
,

رأی‌های شماره ۱۳۸ تا ۱۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

/
با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی

ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک‌های دولتی

/
«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» برای بانک‌های دولتی
,

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمان‌های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
,

رأی شماره ۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
با موضوع: اعطای امـتیاز استخدام بـه کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه‌های ذیـربط، مغایر اصل برابری فرصت‌هاست