نوشته‌ها

رایزنی برای افزایش ظرفیت کانون وکلای مرکز

/
رایزنی برای افزایش ظرفیت کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۶ رایزنی…

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ منتشر می‌شود

/
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ منتشر می‌شود اطلاعیه تکمیل ظرفیت …
,

ظرفیت کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۶ ظرفیت کانون وکلای یزد برا…
,

ظرفیت کانون وکلای خوزستان در آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت کانون وکلای خوزستان در آزمون وکالت ۹۶ ظرفیت کانون وکلای …

اطلاعیه شماره یک: فراخوان تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراکز استان‌ها در سال ۹۶

/
اطلاعیه شماره یک: فراخوان تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مر…
,

ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مازندران در آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مازندران در آزمون وکالت ۹۶ …

استفاده از ظرفیت موسسات داوری ضروری است

/
استفاده از ظرفیت موسسات داوری ضروری است معاون پیشگیری از وقوع جر…
,

ظرفیت کانون وکلای همدان در آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت کانون وکلای همدان در آزمون وکالت ۹۶ ظرفیت کانون وکلای همدان در …
,

ظرفیت کانون وکلای قم در آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت کانون وکلای قم در آزمون وکالت ۹۶ ظرفیت کانون وکلای قم در …
,

ظرفیت کانون وکلای زنجان برای آزمون وکالت ۹۶

/
ظرفیت کانون وکلای زنجان برای آزمون وکالت ۹۶ ، ۳۶ نفر تعیین شد