نوشته‌ها

, ,

زوجه با امضای شروط ضمن عقد از چه امتیازات قانونی بهره مند می شود؟

/
زوجه با امضای شروط ضمن عقد از چه امتیازات قانونی بهره مند می شود؟ زوجه با…
,

مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه و شرایط آن

/
مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه و شرایط آن مطالبه اجرت المثل از جانب …
,

شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه

/
شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه شرایط پرداخت اجرت ال…
,

آیا میدانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود میتواند اقامه دعوی کند؟

/
آیا میدانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود میتواند اقامه دعوی کند؟ آ…
,

آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟

/
آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟ آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟ _…
,

زوجه چگونه میتواند مهریه بیش از ۱۱۰ سکه اش را مطالبه کند؟

/
زوجه چگونه میتواند مهریه بیش از ۱۱۰ سکه اش را مطالبه کند؟ هرگاه…
, ,

تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟

/
تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ به نقل ازخبرگزاری میزان- مطابق قانون هر چیزی که مالیت…
,

اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند تکلیف چیست؟

/
اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند تکل…
,

آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟

/
آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟  خبرگزاری میزان- برخی بر این باورند که در جامعه …
,

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می‌توان آنرا مطالبه کرد؟

/
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می‌توان آنرا مطالبه کرد؟ خبرگزاری می…