نوشته‌ها

,

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

/
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ما…
,

آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

/
آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آیین…
,

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

/
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آیین‌نام…
,

آیین‌نامه اجرایی بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

/
آیین‌نامه اجرایی بیمه حوادث راننده مسبب حادثه آیین‌نامه اجرایی ب…
,

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

/
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستق…
, ,

آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

/
هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۹۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن، آیین­ نامه اجرایی هیأت­ های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد: