, ,

آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی

/
تعرفه جدید خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد
, ,

تعرفه جدید خدمات پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد

/
بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی کشور و با موافقت آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد
,

لیست هزینه های دادرسی بنابر قانون بودجه سال ۱۳۹۵

/
لیست هزینه های دادرسی بنابر قانون بودجه سال ۱۳۹۵ لیست هزینه …