,

اطلاعیه درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه

/
اطلاعیه درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه …
,

اطلاعیه شروع دوره‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ کارآموزی قضایی تهران

/
اطلاعیه شروع دوره‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ کارآموزی قضایی تهران اطلاعیه شروع دوره‌های…
,

نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

/
نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ نتایج آزمون سنجش…
,

نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

/
نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ نتایج آزمون سنجش…
,

کارت شرکت در مرحله تشریحی آزمون قضاوت منتشر شد

/
کارت شرکت در مرحله تشریحی آزمون قضاوت منتشر شد کارت شرکت در مرحله ت…
,

تغییر زمان آزمون کتبی کوتاه‌پاسخ قضاوت ۹۶ (جذب اختصاصی)

/
تغییر زمان آزمون کتبی کوتاه‌پاسخ قضاوت ۹۶ (جذب اختصاصی) تغیی…
,

تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه ۹۶

/
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه ۹۶ تمدید مهلت…
,

اعلام جزئیات جدید جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶

/
اعلام جزئیات جدید جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶ اعلام جز…
,

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۹۶

/
زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۹۶ زمان …

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام در جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۶

/
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام در جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۶ فردا آخرین مهلت …