, , ,

ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران

/
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران به نقل ازخبرگزاری میزان- تابع…
, , ,

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح چیست؟

/
موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح به نقل ازخبرگزاری …
, ,

تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟

/
تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ به نقل ازخبرگزاری میزان- مطابق قانون هر چیزی که مالیت…
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
,

آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟

/
آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟  خبرگزاری میزان- برخی بر این باورند که در جامعه …
,

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می‌توان آنرا مطالبه کرد؟

/
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می‌توان آنرا مطالبه کرد؟ خبرگزاری می…
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
,

نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج

/
نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج به نقل ازخبرگزاری میزان-…
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
, ,

منع اشتغال زوجه و اختیارات زوج در این خصوص

/
 منع اشتغال زوجهبه نقل ازخبرگزاری میزان- شاید در نگاه اول ماده…
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
, ,

امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می‌شود؟

/
امکان تعدیل مهریه به نقل ازخبرگزاری میزان- قانونگذار امکانی را بر…
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
,

درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج تایید شد

/
درخواست طلاق زوجه به نقل ازخبرگزاری میزان- هیات عمومی دیوان عالی …
وکیل ملکی و امور دعوای ملکی
,

تعهد کتبی زوجه هم نمی‌تواند حق نفقه را ساقط کند

/
تعهد کتبی زوجه و اسقاط حق نفقه به نقل ازخبرگزاری میزان- گستردگی مب…