,

دانلود رایگان مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

/
دانلود رایگان مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه…
,

نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی - منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۴/۱۲

/
اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و…» با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظریه‌های مشورتی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

/
نظریه‌های مشورتی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده در روزنامه رسمی ش…
, ,

نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

/
نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

/
 نظریه رئیس مجلس اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «واریز ب…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۲۰ بهمن

/
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۰ بهمن …
نظریه های مشورتی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه- اردیبهشت ۱۳۹۵

/
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شوراهای حل اختل…

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۵/۱۳

/
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه های مشورتی : م…