۱۰۰ نکته طلایی آزمون های آیین دادرسی کیفری

۱۰۰ نکته طلایی آزمون های حقوقی

آیین دادرسی کیفری

نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای :
کشف جرم، تعقیب متهم ٫تحقیقات مقدماتی، میانجیگری و صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی و صدور رأی، طرق اعتراض به آراء،
اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ٫رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود .
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی « نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در
ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان »۱۱۳۱/۲/ مصوب ۱۱
دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به
۱۱۷۱ محکوم شوند، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری /۱/ مجازات مقرر در ماده ) ۱۷۵ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۲
مقرر شده باشد .
نکته ۱: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از :
الف فوت متهم یا محکومٌعلیه؛
ب گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

برای دریافت کامل نکته های طلایی آزمون های آیین دادرسی کیفری فایل pdf زیر را دانلود کنید.

۱۰۰ نکته+ طلایی+ آیین دادرسی کیفری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *