چه کسانی میتوانند تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نمایند؟

چه کسانی میتوانند تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نمایند؟

چه کسانی میتوانند تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نمایند؟ _ به موجب قانون، طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی اشخاص ذیل در شعب دیوان عدالت اداری مجاز شناخته شده است براساس مواد ۱۰۶ و ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً طرفین دعوی، وکیل طرفین دعوی، قائم مقام قانونی، نمایندگان قانونی، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی را مطرح نمایند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به موجب قانون، طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی اشخاص ذیل در شعب دیوان عدالت اداری مجاز شناخته شده است براساس مواد ۱۰۶ و ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص ذیل می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی را مطرح نمایند:

۱- طرفین دعوی

اصحاب پرونده شامل شاکی یا مشتکی‌عنه در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواه و تجدید نطر خوانده در مرحله تجدیدنظر می‌توانند خواستار اعاده دادرسی شوند.

۲- وکیل طرفین دعوی

وکیل یا وکلای هریک از طرفین پرونده در صورت دارا بودن اختیار قانونی تفویض شده از سوی موکلشان می‌توانند خواستار اعاده دادرسی شوند.

براساس بند ۱ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ذکر اختیار درخواست اعاده دادرسی برای وکیل ضروری است و چنانچه این اختیار در وکالتنامه ذکر نشده باشد امکان طرح دعوی اعاده دادرسی برای وی وجود ندارد و در این صورت قرار رد درخواست اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز سمت صادر خواهد شد.

۳- قائم مقام قانونی

اشخاصی که جایگزین قانونی طرفین دعوی هستند، امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی را دارند مانند وراث شاکی یا تجدیدنظر خواه متوفی که با اثبات وراثت خود امکان طرح درخواست مذکور را خواهند داشت.

۴- نمایندگان قانونی

نماینده قانونی اشخاص حقیقی مانند، ولی یا قیم وفق مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ قانون مدنی، نماینده قانونی مولی علیه خواهد بود و به منظور تأمین اهداف و مصالح وی می‌تواند مبادرت به انجام اعمال حقوق نماید.

۵- قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی‌که به لحاظ وجود جهاتی امکان عملی اجرای حکم قطعی دیوان نباشد با تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان بدون نیاز به تقدیم دادخواست در این خصوص مراتب به شعبه صادرکننده رأی جهت صدور رأی مقتضی اعلام می‌شود و این مورد از موارد اعاده دادرسی قلمداد شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *