چک بلالمواد مخدرقاچاق کالا و ارزخیانت در امانت
جرایم رایانه ایقتلقذفافتراو توهین
قوادیزنالواطقسم و شهادت دروغ
سرقتمحاربهبغی و افساد فی الارضروابط نا مشروع
جعل تزویرارتشارباهتک حرمت اشخاص
کلاهبرداریتهدید

دانستني هاي حقوق کیفری

حقوق کیفری شاخه ‌ای از حقوق عمومی مي باشد که به  انواع جرائم و چگونگی مجازات آن‌ها می‌پردازد ، از حقوق کیفری تعاریف متفاوتي ارائه شده است ، بر اساس  یکی از اين تعاریف ، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها ( اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم مي باشد.

هدف حقوق کیفری ، عبارت است از تأمینِ نمودن امنیت و عدالت  و منافع افراد و جامعه ، از طريق  پیشگیری از وقوع  یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان ، مي باشد.

مهم‌‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از:

حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی، به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازات‌ها  ، بدون اينكه به بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم ، بپردازد.

مسائلي كه در حقوق کیفری عمومی مورد بحث قرار مي گيرد عبارتند از:

تعریف جرم و عناصر عمومی آن ، اقسام جرم ، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن ، انواع مجازات‌ها ، ویژگی‌ها ، اهداف و نحوه اِعمال آنها ، عوامل تخفیف ‌دهنده یا معاف‌ کننده قانونی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کیفری اختصاصی ، به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته مي شود  که به بررسي ویژگی‌ های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در قانون را ، به نحو جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌ دهنده جرائم و مجازات آنها ، مي پردازد.

مسائلي كه در حقوق کیفری عمومی مورد بحث قرار مي گيرد عبارتند از:

جرائم علیه اشخاص ( مثلا قتل ) ، جرائم علیه اموال و مالکیت ( مانند سرقت و کلاهبرداری ) ، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی )

وکیل کیفری – وکالت امور کیفری و جزایی

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین كرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود. نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم و مرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد و بهتر است که توسط وکیل تنظیم شود.