نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵

نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵

 

 

۴ نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴
جنسیتاولویتمازندران
نتیجهدعوت به آزمون تشریحینوع پاسخگویی به سوالاتدانشگاهی
رتبه۱۴۰۸نمره کل تراز۶۱۱۵
درسنام درسنمره خام
۱حقوق مدنی۵۳۳۳
۲حقوق تجارت۳۰۰۰
۳آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی۴۸۳۳
۴آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری۷۰۶۷
۵حقوق جزای عمومی۷۰۶۷
۶حقوق جزای اختصاصی۴۶۶۷
۷استعداد شغلی۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳
جنسیتمرداولویتالبرز
نتیجهدعوت به آزمون تشریحینوع پاسخگویی به سوالاتدانشگاهی
رتبه۳۵۷۰نمره کل تراز۵۳۵۳
درسنام درسنمره خام
۱حقوق مدنی۴۷۷۸
۲حقوق تجارت۲۶۶۷
۳آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی۴۳۳۳
۴آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری۴۹۳۳
۵حقوق جزای عمومی۵۰۶۷
۶حقوق جزای اختصاصی۷۱۵۷
۷استعداد شغلی۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲
جنسیتاولویت
نتیجهمردودنوع پاسخگویی به سوالاتدانشگاهی
رتبه۶۶۳۲نمره کل تراز۴۶۳۴
درسنام درسنمره خام
۱حقوق مدنی۳۵۵۶
۲حقوق تجارت۱۶۶۷
۳آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی۳۸۳۳
۴آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری۳۴۶۷
۵حقوق جزای عمومی۵۲۰۰
۶حقوق جزای اختصاصی۵۸۳۳
۷استعداد شغلی۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱
جنسیتمرداولویتخراسان رضوی
نتیجهدعوت به آزمون تشریحینوع پاسخگویی به سوالاتدانشگاهی
رتبه۲۴۶۱نمره کل تراز۵۶۸۲
درسنام درسنمره خام
۱حقوق مدنی۴۸۸۹
۲حقوق تجارت۲۱۶۷
۳آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی۶۰۰۰
۴آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری۴۵۳۳
۵حقوق جزای عمومی۷۳۳۳
۶حقوق جزای اختصاصی۵۸۳۳
۷استعداد شغلی۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره –
جنسیتمرداولویتتهران
نتیجهدعوت به آزمون تشریحینوع پاسخگویی به سوالاتدانشگاهی
رتبهنمره کل تراز
درسنام درسنمره خام
۱حقوق مدنی
۲حقوق تجارت
۳آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
۴آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
۵حقوق جزای عمومی
۶حقوق جزای اختصاصی
۷استعداد شغلی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *