مهریه زوجه تا ۱۱۰ سکه با توقیف اموال زوج قابل دریافت است

آیا مبلغ مهریه زوجه ، نقشی در نحوه مطالبه آن دارد؟

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره نقش مبلغ مهریه در نحوه مطالبه آن این است:

با سلام. مهریه من ۱۱۰ سکه بهار آزادی است؛ آیا می توانم آن را از همسرم مطالبه کنم؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده می گوید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

بر اساس ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
بنابراین زوجه می تواند پس از طرح دعوای مطالبه مهریه و صدور حکم، صرفا تا حد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، درخواست شناسایی و توقیف اموال زوج را بنماید و اگر مهریه بیش از آن باشد، درصورت دارا بودن زوج نسبت به مطالبه بقیه آن حق خواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *