عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمیشود

بر اساس قانون قصاص عضو شرایطی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد،مثلا نباید قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص باشد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از آن جایی که قصاص در زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان‌ها تاثیر بسزایی دارد قرآن تاکید بر آن داشته و آن را مایه حیات بشر می‌شمارد.

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از مجازات کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می‌گیرد.

این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

اما در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی ‌قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

• در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

• رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است.

• اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود.

• میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

• اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

• عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

• عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

• عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود.

• عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *