سند وکیل ملکی

سند مالکیت+فرم تقاضای سند مالکیت

سند مالکیت

سند مالکیت+فرم تقاضای سند مالکیت

سند مالکیت+فرم تقاضای سند مالکیت _ دفترچه ای است مجلد و از نوع اسناد رسمی و بهادار که مندرجات هر صفحه آن منطبق با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک است و دارای صفحات یا ستونهایی برای نقل و انتقالات می باشد. اوراق آن نخ کشی و با مهرمخصوص پلمپ گردیده و در اصطلاح عمومی سند منگوله دار نامیده شده و در قبال اموال غیر منقول به مالک داده می شود. سند مالکیت در قدیم به صورت برگه مالکیت بوده، اما این دلیل که برگه مالکیت فضای کافی برای نقل و انتقالات بعدی را نداشت آن را به صورت دفترچه با جلد معتبر و با دوام و صفحات متعدد و کاغذ مخصوص نخ کشی و پلمپ شده درآورد، که ١٢‏برگی و ۱۶ ‏برگی و ۳۲ برگی می باشد. زمان صدور سند مالکیت هم زمان با ثبت ملک در دفتر املاک و پس از خاتمه یافتن عملیات مقدماتی ثبت می باشد. سند مالکیت جدید به صورت تک برگی و با ایمنی بالا می باشد. در سند مالکیت جدید نقشه ملک و مشخصات کامل مالک و کد رهگیری ملک و دیگر موارد در آن درج شده است و هم اکنون سازمان ثبت در حال تعویض اسناد مالکیت می باشد.
نکته: در تعارض سند مالکیت با دفتر املاک نیز سند مالکیت از اعتبار ساقط شده و مفاد دفتر املاک مقدم است. علت این تقدم تبعی و فرعی بودن وجود سند مالکیت نسبت به وجود دفتر املاک است به عبارت دقیق تر سند مالکیت برگرفته و خلاصه از دفتر املاک است و مشخص است که در تعارض فرع با اصل ساقط شدن فرع بدیهی است.
اعتبار سند مالکیت همانند حکم دادگاه یا حتی بالاتر و برتر از آن است. بنابراین در صورت وقوع اختلاف در مالکیت ملکی که دارای سند مالکیت است، باید رعایت حرمت و ارزش سند مالکیت را داشت و اثبات خلاف آن را به آسانی نپذیرفت. مصلحت اجتماع در حفظ نظم عمومی است و اسناد رسمی و مالکبیت بارزترین نمونه های نظم عمومی هستندکه بی اعتنایی به آنها منجر به بی ثباتی در نظم معاملات خواهد شد. در هر حال این اعتبار مطلق نمانده و بنا به جهاتی توسط قانون گذار و یا در رویه بعضی مراجع تعدیل صورت گرفته است که یکی از آن موارد بند ٣‏ ماده ٢۵‏ قانون اصلاحی ثبت مصوب ١٣۵١‏ است که طبق آن هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را خواهد داد، به عبارتی دیگر حکم دادگاه معتبر است. گاه حکم موافق با سند مالکیت است و حکم دیگری مخالف با آن، در این صورت نیز حکم موافق با سند مالکیت پذیرفته خواهد شد.
در ماده ۱۱۷ آیین نامه قانون ثبت، تعویض سند مالکیت را با انتقال تمام یا قسمتی از ملک مجاز دانسته، شق ٣‏ از ماده ١٠۴۴‏ آیین نامه تجدید سند مالکیت را با این عنوان (و مادام که صفحات انتقالات جا دارد، سند مالکیت به نام منتقل الیه تجدید نخواهد شد) منع نموده است.
د‏ر مواردی که پلمپ سند مفقود گردیده و به تقاضای مالک ملک نسبت به پلمپ سند اقدام می شود عملاً رویه ادارات و نواحی ثبت بر این است که این مورد را با حضور و امضاء  نماینده دادستان ضمن صورت مجلس انجام می دهند. به منظور تسهیل در کار مراجعین و با عنایت به اینکه دخالت نماینده دادستان در موارد فوق الذکر و حضور و امضای نماینده دادستان ضروری به نظر نمی رسد و مقرر می گردد: بنا به تقاضای مالک ملک و دستور رئیس اداره مزبوط پس از تطبیق سند مالکیت ارائه شده با ثبت دفتر املاک و عدم وجود اختلاف و احراز اصالت سند عمل شود.

دانلود          :        فرم تقاضای سند مالکیت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *