دانلود قانون تامین اجتماعى

دانلود قانون تأمین اجتماعى

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى تأمین اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاى تأمین اجتماعى، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه گذارى و بهره بردارى از محل وجوه و ذخائر، وابسته به وزارت رفاه و تأمین « سازمان تأمین اجتماعى » سازمان مستقلى به نام اجتماعی نامیده مى شود، تشکیل مى گردد . سازمان داراى « سازمان » که در این قانون شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اى که به تصویب هیأت وزیران م یرسد، اداره خواهد شد.

برای دریافت متن کامل قانون تأمین اجتماعی pdf زیر را دانلود کنید

قانون + تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد. تقی نوربخش، مدیر عامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی است.

ساختار سازمانی

ماده یک قانون تأمین اجتماعی می‌گوید:

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبقق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *