اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های بورسیه یا شرایط خاص در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۶

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های بورسیه یا شرایط خاص در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۶

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های بورسیه یا شرایط خاص در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۶ _ اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص در مرحله تکمیل‌ظرفیت و یا ظرفیت‌های جدید آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص در مرحله تکمیل‌ظرفیت و یا ظرفیت‌های جدید آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶پیرو انتشار اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۸/۰۷ و ۹۶/۰۸/۱۰ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص مرحله تکمیل‌ظرفیت و یا ظرفیتهای جدید آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶، بدین وسیله از داوطلبانی که اسامی آنان به همراه این اطلاعیه به عنوان پذیرفته شده نهایی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان درج گردیده، دعوت می‌نماید که ابتدا برای اطلاع از زمان دقیق ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارک ثبت‌نامی (مدارک مندرج در اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۶/۱۰ این سازمان درخصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مندرج در سایت سازمان) در زمان مقرر برای ثبت‌نام به مؤسسه آموزشی ذیربط مراجعه نمایند. در صورتی که برنامه‌زمانی مشخصی از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای ثبت‌نام اعلام نگردیده باشد، لازم است برای ثبت‌نام در رشته قبولی اعلام شده در یکی از روزهای یکشنبه و یا دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ و یا  ۹۶/۰۹/۱۳ به مؤسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.تذکرات مهم:۱- پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که قبلاً در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط مؤسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت‌نامی افراد مذکور از محل قبولی قبلی آنان درخواست می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است قبولی قبلی آن دسته داوطلبانی که اسامی آنان در این اطلاعیه نیز به عنوان پذیرفته شده درج گردیده است، لغو می‌باشد.۲- آن دسته از داوطلبانی که که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در دوره‌های روزانه به همراه این اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان درج گردیده، حتی در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از تحصیل حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۷ به منظور انتخاب رشته‌های تحصیلی روزانه را ندارند.   ۳- کلیه پذیرفته‌شدگان می‌بایست در زمان مقرر برای ثبت‌نام به مؤسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند و عدم مراجعه در تاریخهای مقرر به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذیربط تلقی می‌گردد.۴-به دلیل عدم تایید نتیجه مصاحبه از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کدرشته محلهای ۱۲۱۸۹(دانشکده غیرانتفاعی اصول‌الدین)، ۱۲۶۴۴، ۱۲۶۴۸، ۱۲۶۵۶، ۱۲۷۰۰ و ۱۲۷۸۱(دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب قم)، ۱۲۶۵۵(دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) اهواز)، ۱۸۶۱۸، ۱۸۶۴۶ و ۲۴۴۴۹(دانشگاه شاهد)، ۲۰۰۳۸(دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر  و ۲۵۹۳۰، ۲۵۹۳۱، ۲۵۹۳۳ و ۲۵۹۳۵ (دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران)، مشخصات هیچ فردی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی در این کدرشته‌محلها اعلام نگردیده ‌است.ضمناً داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org در میان گذاشته و یا با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی

نام خانوادگی نام شماره شناسنامه کد قبولی رشته قبولیابراهیمی سیما ۱۱۴۲۶ ۲۵۲۸۸ مجموعه هنرهای تصویری وطراحی -دانشگاه شاهد-تهرانابراهیمی تقوا ۷۶۰۸ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اجرلو سمیرا ۴۸۹۰۰۷۲۵۲۷ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /احدی مائده ۱۶۷۷۴۱۲۴ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /احدی زاده فروهه ۵۲۹۳ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قماحمدزاده محمود ۶۲۰۸ ۲۲۳۳۵ نانوفناوری -نانومواد-دانشگاه صنعتی مالک اشتراحمدی پور مریم ۱۶۷۰ ۱۳۷۲۰ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریاذرنیا ساناز ۱۷۱۰ ۱۳۰۷۵ مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسی -دانشگاه شاهد-تهرانارجمندزاده علی ۶۱۲۶ ۲۰۰۳۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه صنعتی مالک اشترارزه شهاب ۹۲۱۳۲۳۶۱۱ ۲۶۲۰۱ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترارشدی محسن ۱۲۹۵۳ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قماسپانلو مهدی ۷۱ ۱۸۹۴۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهراستادی صاحبه ۲۲۵ ۱۸۵۱۹ مجموعه ریاضی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اسدی کشه سیما ۳۵۳۲۴ ۱۱۹۱۴ مجموعه علوم اجتماعی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اسماعیل نژاد سیده طاهره ۸۰۲۴ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قماشنا فاطمه ۱۰۶۰ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اعرابی کلثوم ۱۹۲۳۴ ۱۰۹۵۴ مجموعه زبان عربی -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /افرندطاهری شهربانو ۶ ۲۳۷۳۴ علوم ومهندسی باغبانی -دانشگاه شاهد-تهراناقاحسینی سارا ۳۷۰۵۸۶۰۴۲ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قماقائی حسین ابادی نگار ۱۲۷۱۳۰۴۵۱۱ ۲۲۳۳۵ نانوفناوری -نانومواد-دانشگاه صنعتی مالک اشتراقائی فروشانی محمد ۱۱۳۰۲۹۴۸۵۴ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /اکبری شهرام ۶۰۲۲ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمامامی شیوا ۱۵۷۰۹۷۸۷ ۲۳۰۲۱ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترامیری محدثه ۶۱۳۰۰۳۳۶۱۳ ۱۳۷۲۰ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریامینی ولی اله ۴۹۰۰۰۶۲۰۳۰ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترامینی خواه فاطمه ۴۴۸۰۰۷۴۷۷۵ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /امینی گیلوانی مریم ۲۷۴ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /انتظامی گوهری راهله ۶۲۸۹ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /انوری فاطمه ۵۳۴۰۰۱۰۱۰۴ ۱۲۴۶۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اوجاقی فاطمه ۳۷۰۹۰۷۰۰۰ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /اوید احمد ۱۸۲۹۵۵۱۷ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمایرانپورمبارکه ریحانه ۱۲۷۰۲۹۰۱۱۸ ۱۷۲۵۵ مجموعه فیزیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترایزد عباس ۳۹۵۰۳۱۵۰۴۷ ۱۲۸۲۳ مجموعه علوم تربیتی -دانشگاه شاهد-تهرانایزدی صابر ۳۹۲ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانایزدی هادی ۳۶۸۹ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانایمانی هکانی فائزه ۶۵۷۷۴ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانبابائی مرضیه ۴۰۵۱۹ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانبارخانه جی الهه ۱۶۲۶۶۱۳۷ ۱۷۲۴۶ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانبارگاهی اصیله ۶۱۰۰۰۱۵۷۲۲ ۱۶۵۹۵ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشتربازیار پروین ۴۵۴۰۰۷۵۰۷۱ ۱۳۰۷۵ مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسی -دانشگاه شاهد-تهرانباصری نرگس ۳۳۵۰۱۲۴۲۸۳ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترباغی هدشی محبوبه ۴۸۰۵۹۹۱۰۶ ۱۹۵۳۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانباقر فرحناز ۱۱۰۰۷ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمباقری ولی ۹۵۷ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمباقری مریم ۶۴۲۰۰۰۷۲۹۱ ۱۲۸۲۳ مجموعه علوم تربیتی -دانشگاه شاهد-تهرانباقری محمد ۳ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمباقری چوکامی محمود ۷۶۹۱ ۱۲۶۹۷ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان -دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /باقری خالق اباد الهام ۳۰۴۰۲۲۲۰۰۷ ۱۱۸۴۰ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانباقی عذرا ۱۴۱۷۴ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانبالایی علی ۱۲۷۱۸۷۱۶۵۳ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /بحرانی پور زهرا ۱۲۷۱۰۱۱۸۸۳ ۱۶۴۵۲ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشتربحق الهام السادات ۵۱۱۲۳ ۱۲۳۲۹ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /بختیاریان محمدرضا ۴۸ ۱۱۳۵۱ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه شاهد-تهرانبخشی محمدحسین ۲۴۰۰۰۶۴۴۲۳ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانبدرنیا فاطمه ۵۰۴۵ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانبدیعی هاجر ۱۲۵۰۳۷۳۰۹۳ ۲۳۸۷۵ مجموعه مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک -دانشگاه شاهد-تهرانبرهانی فاطمه ۱۹۲۰ ۱۲۴۵۳ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /بنی طالبی حجت الله ۴۶۱۰۵۴۶۱۳۲ ۱۱۳۵۱ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه شاهد-تهرانبنی هاشمی زینب سادات ۱۲۵۰۱۹۰۸۱۹ ۲۶۲۰۱ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشتربهادری نسب افشین ۳۰۹ ۱۹۰۲۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهربهرامی محمدباقر ۳۳۱۰۱۳۵۰۳۹ ۲۲۹۴۸ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتربهزادی مقدم فهیمه ۳۹۲۰۰۸۶۹۸۸ ۲۳۸۷۵ مجموعه مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک -دانشگاه شاهد-تهرانبهمن ابادی حمید ۱۰۰۵۳ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشتربیرانوند منوچهر ۱۱۲۵ ۲۳۴۶۰ مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهرانبیرانوند ایمان ۴۱۲۰۴۵۹۹۶۹ ۲۰۰۳۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه صنعتی مالک اشتربیگی مهین ۴۳۱۰۰۸۶۱۱۱ ۲۳۷۰۱ علوم ومهندسی باغبانی -دانشگاه شاهد-تهرانپاسبان احمد ۲۰۸۶۶۴۳۷ ۱۵۰۳۳ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانپرستاری محمدعلی ۳۴۷ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانپرورتبار رضا ۳۳۳۰۲۲۵۲۲۱ ۲۰۰۴۲ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرپروری ناهید ۲۴۰۲۵ ۱۶۵۹۵ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترپریزن سپیده ۱۷۸۱۶۶۵۳ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمپهلوان پورجوشقانی معصومه ۴۷۶۹ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمپورحسن اقدمی محمدعلی ۲۷۷۲ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانپورمحب حسینی سیدحسین ۳۰۳۲ ۲۳۰۲۱ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترتشکری حسن ۱۸۶۴ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانتقدسی سبحان ۳۵۲۹ ۱۳۰۷۵ مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسی -دانشگاه شاهد-تهرانتقوی مرضیه سادات ۵۶۶۶ ۱۱۹۱۴ مجموعه علوم اجتماعی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /تقوی نرجس سادات ۵۷۹۵ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانتنکابنی کمیل ۵۱ ۲۱۹۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترتوحیدی نیا فرزانه ۶۲۴۰۰۹۱۸۳۹ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /توسلی هدی ۸۴۲۱ ۱۲۷۵۴ مجموعه فلسفه -دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /تیری خطیری اصغر ۲۹ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانجبرئیل زاده رضیه ۸۳۷۹ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /جعفری هانیه ۲۵۸۰۵۳۱۸۲۳ ۱۲۸۲۳ مجموعه علوم تربیتی -دانشگاه شاهد-تهرانجلادت احمد ۲۳ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانجمشیدپورنصیرمحله زهرا ۵۶۹۰۰۱۵۴۰۷ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانجوانمردی ادیب ۳۷۲۰۲۱۴۷۹۶ ۱۳۷۱۹ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریحاتمی محمد ۵۷۹ ۲۰۴۱۱ مهندسی صنایع -دانشگاه شاهد-تهرانحاج قربانی دولابی فرشته ۱۲۲۴۷۴۶۴ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حاجی اقاجانی مریم ۳۲۷۳۱ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمحاجی زاده مهناز ۴۱۱۷ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمحاجی سلطانی طیبه ۸۹۶۶ ۱۲۱۲۷ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانحبیبی فتانه ۲۱۲۹ ۱۲۶۵۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام -دانشکده اصول الدین /غیرانتفاعی /حسن زاده لیلا ۲۵۳ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حسنی حسین ۴۸۰۰۸۷۱۵۶ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترحسینی سیدمحمدصادق ۱۷۴۱۰۳۵۱۰۴ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمحسینی فاطمه ۱۳۲۷۹ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حسینی اشرف سادات ۴۰۹۳ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حق شناس نفیسه ۴۶۱۴۴ ۱۲۳۲۹ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /حمیدی فاطمه السادات ۱۰۵۰۲۵۱۳ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حنیف نژاد مهسا ۱۹۹۰۵۰۷۸۴۰ ۲۰۴۱۱ مهندسی صنایع -دانشگاه شاهد-تهرانحیدری محسن ۵۶۴۰۰۳۶۳۹۷ ۲۶۲۰۱ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترحیدری زینب ۹۲۲۰۶۶۳۱۰ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /حیدریان رامین ۳۹۷۰۱۷۱۱۸۰ ۱۵۰۵۵ مجموعه مدیریت -دانشگاه صنعتی مالک اشترخاکباز سارا ۴۱۲۰۱۱۳۷۰۱ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانخزایی روح اله ۴۰۴۷ ۱۱۸۴۰ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانخوانساری سیدمهدی ۳۸۶۰۰۹۹۲۰۵ ۲۲۹۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترخوش صفت صدیقه ۴۹۶۷۳ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /داداش زاده احترام ۱۲۰ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمدارابی زهرا ۹۲۱۶۷۸۹۲۴ ۱۷۸۷۷ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهراندارابی اکرم سادات ۳۷۱۰۲۱۰۰۶ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمداودوندی حسین ۱۲۱۰۱۰۹۰۴۲ ۱۶۴۵۲ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشتردهقانی صفورا ۱۸۶۵ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /دهقانی محمدابادی حمیدرضا ۴۱۰۳۰۱۷۹۵ ۱۷۲۴۶ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهراندولتی فاطمه ۳۷۰۸۰۸۴۲۸ ۱۱۹۱۴ مجموعه علوم اجتماعی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /رامتین صلاح الدین ۴۴۰۴۲۳۸۲۱ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترربانی مهدیه ۲۹۱۲۶ ۱۲۶۵۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام -دانشکده اصول الدین /غیرانتفاعی /رجبی مجید ۱۷۸۰۱ ۱۷۳۵۶ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانرحمانی غزاله ۱۵۹۷۵۰۵۳ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /رحیمی مژگان ۳۱۶۸۶ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /رحیمی انجیله امیرعباس ۱۲۹۳۵۷۶۱ ۱۲۱۹۰ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشکده اصول الدین /غیرانتفاعی /رزاقی محمد ۴۹۹۰۰۱۵۸۰۰ ۲۲۷۶۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشتررستم زاده رنانی اکرم ۱۰۶۷۴ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /رشیدالاسلامی ساره سادات ۳۷۱۰۸۶۹۶۵ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمرشیدی پیمان ۲۱۱۷۶ ۲۰۰۳۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه صنعتی مالک اشتررشیدی حسن بقعه فاطمه ۱۷۳۰۳۰۶۰ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /رضاجاسبی نسرین ۴۴۰۹ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /رضایتی اشنا زینب ۳۸۶۰۲۶۸۹۱۰ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانرضایی حامد ۱۱۶۲۲۲۷۱ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشتررضائی حسین ۸ ۱۲۶۳۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام -دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /رضائی ادریانی یحیی ۱۵۹ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /رفعت منش نیک محمد ۱۲۹۱۰۰۷۴ ۲۳۰۲۱ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتررفیعی یاسین ۴۲۲۰۲۴۲۸۳۱ ۲۶۲۰۱ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترروح الامین سیدارمان ۵۵۴۲۱ ۲۲۳۲۲ نانوفناوری -نانومواد-دانشگاه صنعتی مالک اشترروشنی جاوید مرضیه ۱۳۵۶۷۲۳۳ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /روغنی اصفهانی فائزه ۳۱۸۰۷ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /رویوران زهرا ۴۳۰۳ ۲۲۷۶۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشتررئیس قرا مرتضی ۱۷۵۰ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانزلفی کاشانی محمدمیلاد ۱۸۰۹۱۵۰۴ ۱۹۰۲۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرزمانیان امین ۴۹۸ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترزندیه محمد ۳۹۲۰۳۵۱۲۶۶ ۲۱۹۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترساکی فاطمه ۴۲۱۰۲۵۸۱۶۴ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانساکی نسرین ۳۶۹۲ ۱۱۹۱۴ مجموعه علوم اجتماعی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /سرخیل مصطفی ۳۶۷۸۱ ۲۲۹۸۶ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترسعادتمندهریس مسعود ۱۶۱۷۸ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانسلطانی شهاب الدین ۱۷۲۲۱۱۱۰ ۱۷۹۳۴ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانسلیمان شاه باز مریم ۱۴۱۵۹۴۶۵ ۱۱۹۱۴ مجموعه علوم اجتماعی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /سلیمانی محمدمهدی ۱۴۳۵۴۶۳۲ ۲۲۹۸۶ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترسمیعی ابوالفضل ۱۴۵۲ ۱۹۵۸۱ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانسهرابی نیا زلیخا ۹۰۷ ۱۷۸۷۷ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانسورانی سهراب ۱۰۵۲۲ ۱۶۵۹۵ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترسیاحی فواد ۳۲۷ ۱۲۱۸۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /شاه منصوری زهره ۱۱۶۰۲۲۴۷۸۱ ۱۱۳۵۱ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه شاهد-تهرانشبانی انارکی سمانه ۱۶۴۷۸۰۰۲ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /شجاعیان افشین ۲۰ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترشرفیه محمدرضا ۱ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانشری زاده بهرام ۲۷۹۰۵۰۰۸۰۰ ۱۷۹۳۴ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانشریفی حبیب الله ۶۰۳ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانشعبانی شعبان ۷۹۷۱ ۱۲۱۸۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /شکرانی نرگس ۱۰۴۹۸ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /شمس مریم ۱۴۳۸۶ ۱۸۵۱۹ مجموعه ریاضی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /شمس ابادی قلعه نو محمدتقی ۱۰۰۴۵۲۰۱ ۱۱۸۴۸ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانشهبازطهرانی متانت ۱۵۵۹۸۳۱۴ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /شهبازی بابک ۹۲۶ ۲۳۰۲۱ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترصابری مهسا ۱۱۰۰۰۷۴۵۴۶ ۱۶۵۹۵ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترصابری سهرفروزانی زهره ۱۰۱۳ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /صابری میرابادی زهره ۴۳ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانصادقی سیدمحمدرضا ۲۰۸۰۰۰۴۸۱۶ ۲۲۷۶۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترصادقی نفیسه ۲۲۴۹ ۲۳۴۶۰ مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهرانصادقیان اصفهان طاهره ۵۲۹۹۶ ۱۲۳۲۹ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /صانع رسول ۱۳۷۵ ۱۹۸۶۳ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانصبوری مقداد ۲۱۴۳ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانصدیق تنکابنی فاطمه ۱۲۹۲۲۹۸۶ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانصفائی میثم ۱۳۹۹۱ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترصیادی اناری سهیلا ۳۰۰۳ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /صیادیان زهرا ۴۱۸۰۰۸۸۸۲۷ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /صیفی ابوالفضل ۶۶ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمطارمی فاطمه ۱۵۴۳۹۷۵۵ ۲۳۷۳۴ علوم ومهندسی باغبانی -دانشگاه شاهد-تهرانطهماسبی سمیه ۴۵۳۹ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانطهماسوند سمانه ۴۱۰۳۸۳۲۶۰ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /عابدی داریونی خدیجه ۱۱۴۶ ۱۲۰۹۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانعادل خانی محمدرضا ۱۵۹۵۲۳۸۱ ۱۷۲۴۶ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانعاشوری ثابت نفوتی هانیه ۲۶۸۰۲۲۵۴۷۳ ۱۹۸۶۳ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانعباسی حسین ۲۵۹ ۲۱۹۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترعباسی فاطمه زهرا ۷۶۷ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /عبدالعظیمی زهرا ۴۵۶۲ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمعدنانی ساداتی سیداحسان الله ۴۴۷۴ ۱۳۰۹۲ مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسی -دانشگاه شاهد-تهرانعربی سیده حسنی ۳۹۷۰۱۴۴۵۰۷ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترعزت علی اسما ۴۹۴۹۷ ۲۲۹۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترعزیزی زهرا ۸۲۴۹ ۲۵۳۷۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -دانشگاه شاهد-تهرانعزیزی ترکان پور طیبه ۳۸۱۳۶ ۱۳۷۲۰ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریعزیزی معتمد نغمه ۳۲۷۳ ۱۸۵۱۹ مجموعه ریاضی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /عسکری سارا ۷۹۱۷ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترعسکری فر علی ۱۱۸۱۰ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترعسگری هانیه ۳۷۰۲۱۷۱۸۷ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /عقبی طلب مینا ۴۴۲۰۴۶۶۵۷۱ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترعلافچیان مهدی ۱۰۵ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /علوی زهره السادات ۲۹۰۰ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /علی نژادرمدانی علی ۴۹۹۰۰۸۱۶۲۵ ۱۹۰۵۵ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشترعلیقلی نژاد رشید ۳ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترعموعموها الهام ۳۹۵۰۱۷۰۳۷۵ ۱۴۶۵۸ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانغفاری اثار علی ۱۷۸۵۸ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانغلامی مهرداد ۴۶۷۰۲۱۲۶۷۲ ۲۰۰۳۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه صنعتی مالک اشترغلامی حامد ۱۵۴۹۶۵۸۹ ۲۳۰۰۵ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترفتحی فاطمه ۴۱۰۴۰۸۶۰۳ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /فخرالدین ارانی فرح ناز ۲۹۲ ۱۸۵۱۹ مجموعه ریاضی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /فدویان حسین ۴۸۰۵۳۰۸۸۲ ۲۳۰۰۵ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترفرحی جهرمی محمود ۲۴۶۰۲۱۵۶۴۹ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترفرخ فرع مریم ۳۶۷۳ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /فرضی وحید ۱۵۷۰۶۳۱۱ ۲۳۰۰۵ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترفرقانی نژاد محمدرضا ۱۶۴۸۸۵۶۳ ۱۷۰۱۵ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانفرهاد عیدی ۸۱۷۱ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترفرهادتوسکی علی ۳۹۲۰۱۳۵۰۰۸ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانفرهادی نعیمه ۱۲۲۰۲۱۰۱ ۱۸۳۰۵ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانفریدن اصفهانی حانیه ۱۷۴۱۵۲۳۹۷۴ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /فضیله علی ۱۲۷۱۲۹۲۸۱۵ ۱۱۳۵۱ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه شاهد-تهرانفغانی اهنگر حامد ۸۰۸ ۲۲۹۳۵ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترفلاحی بهنام ۱ ۱۳۷۱۹ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریفیاض بخش علیرضا ۱۹۲۹۷ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانقادری فاطمه ۵۰۰ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمقاسمی عباسعلی ۲۸۷ ۲۰۰۳۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی -دانشگاه صنعتی مالک اشترقاسمی تودشکچوئی الهه ۱۷۵۵۰۳۵۱ ۱۳۸۱۳ مجموعه حقوق -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /قاسمی نیا ارش ۵۰۴۰۲۰۷۰۲۶ ۱۱۳۵۱ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه شاهد-تهرانقدیم ملالو علی ۶۱۸۰۰۰۳۶۶۱ ۱۳۷۲۰ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریقربان نژاد پیمان ۴۸۳۰۰۰۷۹۴۱ ۲۳۰۱۳ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترقربانی محمدرضا ۵۴۹۰ ۱۲۶۹۸ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان -دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /قنادها شبنم ۱۵۳۰۸۶۱۸ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمقنبری فاطمه ۳۷۹۰۸ ۲۲۶۲۵ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترقهرمانی هانیه ۱۷۳۳۵۶۰۴ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانکاظمی سعیده سادات ۱۰۹۱۴۶۱۷ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /کاظمی صفا حسین ۹۸۵۲ ۲۳۴۳۹ مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهرانکبودوند معصومه ۳۷۷۰۰۷۷۶۸۷ ۲۳۴۷۰ مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهرانکربلاوی عرب ایمان ۲۹۹۷ ۱۲۳۷۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /کربلایی حسن سیامک ۳۷۰۷۸۰۷۷۹ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمکربلائی زاده بابکی مینو ۱۳۹۷۷۹۰۳ ۱۷۳۵۶ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانکردلو حمید ۴۳۶۰۱۳۴۲۱۵ ۱۲۵۶۷ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام -دانشگاه شاهد-تهرانکرمانی زاده کوپایی فاطمه ۱۲۶۵۴۲۱۳ ۱۶۵۹۵ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترکرمی پوریا ۴۵۵۰۰۵۹۳۸۹ ۲۲۹۸۶ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترکریمی حسن ۵۸۱۰۰۳۱۶۹۲ ۲۲۷۶۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترکریمی وحید ۶۸۲ ۲۲۹۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترکریمی محمود ۱۱۵۰ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانکریمی مهدی ۲۸۶۷ ۲۲۷۶۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشترکریمی علی ۴۴۰۲۸۹۹۵۵ ۲۵۲۰۹ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما-مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمکریمی نژادشام ابادی ابوالفضل ۳۰۴۰۱۲۰۱۱۵ ۱۹۰۲۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرکشتگرقاسمی ریحانه ۳۶۶۰۳۳۲۷۴۷ ۲۵۲۸۸ مجموعه هنرهای تصویری وطراحی -دانشگاه شاهد-تهرانکلهر لیلا ۱۱۰۳ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمکمیجانی نجمیه ۳۴۴۲ ۱۱۸۵۵ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانکوچکی بادلانی رضا ۲۲۹۲ ۲۳۰۲۱ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترکیانی عرفان ۱۷۰۳۲۶۷۹ ۱۹۰۵۵ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشترگرشاسبی محمد ۱۹۵۰۱ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانگل پورلیاولی اکبر ۲۴۵۵ ۲۳۰۱۳ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترگل ملکی رضا ۵۳۲ ۱۵۰۳۳ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانگلبان محمدرضا ۱۲۷۱۳۲۵۴۴۶ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /گنجبر سعید ۳۳۲۰۰۲۷۴۵۱ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترگودرزی محمدحسین ۴۱۲۰۴۰۵۷۰۲ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانگودرزی علی ۱۱۴۴ ۱۱۸۴۰ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهرانلطفی مرتضی ۳ ۲۳۰۱۳ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترلهراسبی نیچکوهی محمدکاظم ۶۹۹ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانماندی زاده زهره ۲۲۴ ۱۷۲۵۵ مجموعه فیزیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترماه گل اقدس ۴۷۸ ۱۳۷۱۹ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریمتیری انجراوندی ندا ۴۱۹۹۴ ۱۴۱۴۹ مجموعه روانشناسی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /محبوب الکران مهدی ۸۹۵ ۱۱۷۸۵ تاریخ -دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /محبوب فلاح کراکویی فاطمه ۱۸۱۰۰۰۱۵ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانمحبوبی امیرحسین ۳۳ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترمحتشمی مرضیه ۱۶۸۴۶۳۵۴ ۱۴۶۵۸ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانمحرر فرناز ۴۲۷۰۴۴۰۳۸۴ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممحسنی محمد ۱۸۴۹ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانمحمدخانی حسین ۱۱۸۶۵۱ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممحمدخانی غیاثوند سمیرا ۴۳۱۰۵۰۳۸۴۵ ۱۹۵۳۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانمحمدزاده اجور رضا ۴۳۱۰۷۰۱۶۱۲ ۱۳۷۲۰ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریمحمدی علی ۳۲۴۱۱۲۱۹۴۱ ۱۹۰۵۵ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشترمحمدی مرتضی ۳۶۵۱ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانمحمدی مهدی ۱۳۸۷۲۷۱۰ ۲۲۹۸۶ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترمحمدی علی ۱۲۹۸۶۶۷۴ ۲۱۹۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترمحمدی زهرا ۶۶۶۰۰۳۱۵۷۱ ۱۷۹۳۴ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانمحمدی علیرضا ۶۶۶۰۰۳۹۵۶۲ ۲۶۲۰۱ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترمحمدی مصطفی ۱۴۳۹۴۳۴۰ ۲۵۹۳۲ مجموعه فیزیک -دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهرانمحمودی ستار ۳۲۴۱۱۷۹۸۸۵ ۱۹۰۲۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرمخبری قمشه حوریه ۱۷۳۹۵۱۹۴ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /مداحی گیوی فاطمه ۲۰۹۹ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممراد جواد ۴۸۰۲۷۸۹۷۰ ۱۵۵۲۹ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانمرادی ابوالفضل ۳۹۲۰۳۷۵۰۷۶ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترمرادی چوبوقلوئی فرحناز ۱۶۶ ۱۲۱۴۵ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانمرادی زعفران سجاد ۶۹ ۱۹۱۸۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانمشکانی مصطفی ۷۸۰۶۰۲۴۰۴ ۱۸۹۹۱ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشترمصطفایی ظریفه ۴۸ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممعتمدی عباس ۱۸۹۰۱۱۲۸۸۷ ۱۲۴۵۳ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /معصومی بالسینی الهه ۱۶۳۳۱۵۳۲ ۱۷۹۸۴ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانمعین فرد رضا ۳۷۹۰۱۶۸۷۷۷ ۱۳۷۱۹ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستریمعینی صفورا ۱۲۷۱۳۰۱۳۷۷ ۱۶۴۵۲ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترمعینی فرهاد ۱۲۷۰۴۱۱۴۳۸ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /معینی مریم ۳۰۰۹ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممقبولی مرتضی ۱۵۲۰۰۲۴۰۸۸ ۱۳۰۷۵ مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسی -دانشگاه شاهد-تهرانمقدسی سیدحامد ۳۲۷۷۸ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قممقصودزاده سروستانی سهیل ۵۱۴۰۰۴۵۱۴۱ ۲۱۹۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترمقصودی پوریا ۱۲۶۲۸۷۱۹ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانملااسدالهی فرزانه ۳۷۰۱۴۱۱۶۴ ۱۸۷۴۳ زیست شناسی جانوری -دانشگاه شاهد-تهرانملایی ایولی مهدی ۲۵ ۱۸۹۴۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرملتجی اصفهانی مهسا ۱۲۷۱۴۷۶۰۸۸ ۱۲۳۲۹ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /ملک زاده فاطمه ۷۶۰۲ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمملکی علی اکبر ۳۰۲۰ ۲۲۹۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترمنتظری باروق مهدی ۲۱۷۰۰۱۵۱۲۴ ۱۹۵۳۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانمنصوریان سیده فاطمه ۴۲۰۰۲۱۰۵۱۷ ۱۲۰۹۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه شاهد-تهرانمنیعات علی ۳۰۷۸ ۱۲۴۵۳ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /مهدیان ریزی حمید ۱۱۶۰۲۰۰۰۵۱ ۲۲۴۷۸ مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /-دانشگاه صنعتی مالک اشترموذنی احمد ۳۷۵۲ ۱۲۱۸۶ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرانی -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غیرانتفاعی /موسوی سودابه ۲۲۹۳۲ ۱۷۰۱۵ مجموعه فیزیک -دانشگاه شاهد-تهرانموسوی اوانکی سیدعباس ۲۲۱۰۱۸۱۹۳۳ ۱۹۵۳۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانموسوی بلفه تیموری سیدعلی ۱۵۶۱۵۰۲۲ ۱۹۸۶۳ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانموسوی فضیلت سمانه سادات ۴۸۰۰۷۲۸۶۸ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /موسوی قهفرخی سیده زهره ۴۶۱۰۴۵۳۸۰۰ ۱۶۴۵۲ شیمی -دانشگاه صنعتی مالک اشترمینایی مقدم ساره ۴۱۱۱ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمنادری نبی میلاد ۱۸۴۳۵ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهرانناصری غیاثوند حمیده ۵۹ ۲۶۰۹۱ مجموعه علوم تربیتی -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /نایبندی اتشی مهلا ۲۹۸۰۵۸۷۵۴۰ ۱۳۷۱۹ مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگسترینبی زاده محمد ۱۷۴۱۹۰۰۵۲۲ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمنبیونی زینب ۱۲۱۲۱۷ ۲۶۲۰۲ مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی -دانشگاه صنعتی مالک اشترنجاری نازنین ۴۸۰۳۷۰۵۶۷ ۱۹۰۵۵ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشترنریمان پور محمد ۲۰۸۰۱۳۸۵۸۸ ۱۹۰۲۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرنصرتی خشایار ۳۷۱۵۲۶۷۳۶ ۲۵۱۳۷ مجموعه معماری -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمنصیری محمود ۲۸۸۹۰ ۱۴۷۷۷ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهراننظرحسین صابر فاطمه ۱۷۰۷۴۳۰۴ ۲۵۳۶۰ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمنظری علی ۲۲۸۲۰۱۰۸۹۲ ۱۱۸۴۸ مجموعه علوم اجتماعی -دانشگاه شاهد-تهراننظری مهدی ۱۶ ۱۵۰۶۲ مجموعه مدیریت -دانشگاه شاهد-تهراننعامی احمد ۱۵۶۲ ۱۰۹۵۴ مجموعه زبان عربی -دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /نفری نوگورانی ندا ۱۲۷۰۳۱۱۸۶۷ ۱۷۲۵۵ مجموعه فیزیک -دانشگاه صنعتی مالک اشترنقوی الهام ۱۳۲۷ ۲۵۳۸۸ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی -مؤسسه غیرانتفاعی هنرواندیشه اسلامی -قمنوخیز محمد ۱۷۲۰۱۲۶۳۰۵ ۱۹۸۶۳ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهراننوری محمدرضا ۸۲۴ ۱۸۹۴۰ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی /ره /-نوشهرهادی زاده ابوالفضل ۴۳۹۶ ۱۹۵۴۶ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه علوم وفنون هوایی شهیدستاریهادی نژادنوکاشتی فرشته ۱۴۳۲۴۱۸۰ ۱۵۶۷۴ مشاوره -دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /هاشم زاده احسان ۹۲۲۵۳۵۲۰۵ ۲۲۹۶۲ مجموعه مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشترهمت زاده امیررضا ۴۶۱۰۵۰۲۶۶۶ ۲۵۹۳۴ مجموعه مهندسی مکانیک -دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهرانهمتی فر ایمان ۴۲۰۰۱۶۳۴۳۸ ۱۹۱۸۲ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه شاهد-تهرانوثوقی مهدی ۶۳۶۰۰۱۱۵۹۱ ۱۷۹۳۴ مجموعه ریاضی -دانشگاه شاهد-تهرانوشتانی مریم ۱۷۰۰۳۲۱۰ ۱۲۶۵۱ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام -دانشکده اصول الدین /غیرانتفاعی /یاری مطوری زهرا ۴۱۲۰۴۹۷۰۹۷ ۱۹۰۵۵ مجموعه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *